കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇന്ത്യയില്‍ യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി സമീപകാലത്ത് അഭൂതപൂര്‍വമായ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി മികച്ചതാക്കിയതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

നിലവിലുള്ള മഹാമാരി സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, വാങ്ങല്‍ ശേഷി കുറയുക, സ്‌പെയറുകളുടെ കുറവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും കാരണം പുതിയ കാറുകളുടെ ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പ് എന്നിവ ഇന്ത്യയില്‍ ഉപയോഗിച്ച കാറുകളുടെ ആവശ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ ഇന്ത്യയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഫ്രോസ്റ്റ് & സള്ളിവനും ചേര്‍ന്ന് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില്‍, പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാര്‍ വില്‍പന നിലവില്‍ പുതിയ കാര്‍ വില്‍പനയേക്കാള്‍ 1.5 ഇരട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇത് നിലവിലെ അനുപാതം 1.5 ആണെന്നും, എന്നാല്‍ FY2025-ഓടെ 2.1 വരെ വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാര്‍ വിപണിയില്‍ 4.4 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിനെ ഇന്ത്യയിലെ വാങ്ങുന്നവര്‍ പ്രധാനമായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയാണ്. ടയര്‍ II, ടയര്‍ III നഗരങ്ങളില്‍ ഈ പ്രവണത കൂടുതല്‍ ജനപ്രിയമാണ്.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഒന്നിലധികം ഫിനാന്‍സിംഗ് ഓപ്ഷനുകള്‍ നേടാനും ബജറ്റിനുള്ളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രീമിയം മോഡലുകള്‍ സ്വന്തമാക്കാനും വാറന്റി, സേവന പാക്കേജുകള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സമഗ്രമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായ വിശ്വസനീയമായ വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വരുന്ന നാല് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഉപയോഗിച്ച കാറുകളുടെ ആവശ്യം 55 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 70 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പുതിയ കാര്‍ വില്‍പ്പനയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാര്‍ വില്‍പ്പനയുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

F17-ല്‍ 3.6 ദശലക്ഷം ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ വില്‍പ്പനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 3.1 ദശലക്ഷം പുതിയ കാറുകള്‍ വിറ്റു. 3.1 ദശലക്ഷം പുതിയ കാറുകള്‍ വിറ്റപ്പോള്‍ ഇത് 16 മില്യണ്‍ ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ വില്‍പ്പനയായി ഉയര്‍ന്നു.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഉപയോഗിച്ച കാര്‍, പുതിയ കാര്‍ വിപണികളില്‍ മഹാമാരി ബാധിച്ച വര്‍ഷം FY21, ഈ എണ്ണം 3.8 ദശലക്ഷം ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ വില്‍പ്പനയാണ്. പുതിയ കാര്‍ വില്‍പ്പനയുടെ 2.6 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച്. 8.2 ദശലക്ഷം (82 ലക്ഷം) ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ വില്‍പ്പന 3.9 ദശലക്ഷം (39 ലക്ഷം) പുതിയ കാര്‍ വില്‍പ്പനയാണെന്ന് പഠനം കണക്കാക്കുന്നു.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ടയര്‍ I, ടയര്‍ II മേഖലകളിലെ 12 നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാര്‍ വില്‍പ്പന വിലയിരുത്തിയപ്പോള്‍ 64 ശതമാനം വാങ്ങുന്നവരും ആദ്യമായി കാര്‍ ഉടമകളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. 5 ലക്ഷം രൂപ രൂപ വരെ വിലയുള്ള സെഗ്മെന്റിന്റെ പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറുകള്‍ക്ക് 70 ശതമാനം വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

10 ലക്ഷം രൂപ സെഗ്മെന്റില്‍ 10 ശതമാനം വാങ്ങുന്നവര്‍ പ്രീ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറുകള്‍ക്ക് 1-2 ലക്ഷം രൂപയിലും (16 ശതമാനം) 2-3 ലക്ഷം രൂപയിലും (20 ശതമാനം) 3-4 ലക്ഷം രൂപയിലും (16-17 ശതമാനം) ആവശ്യക്കാര്‍ ഉണ്ട്.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

മാരുതി ആള്‍ട്ടോ, ഡാറ്റ്‌സന്‍ റെഡിഗോ, റെനോ ക്വിഡ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകള്‍. മാരുതി സുസുക്കി ട്രൂ വാല്യു, മഹീന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് ചോയ്‌സ് തുടങ്ങിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളില്‍ യഥാക്രമം 1,252 ഒട്ട്ലെറ്റുകളും 1,700 ടച്ച് പോയിന്റുകളും ഉണ്ട്.

കൊവിഡും, ദീര്‍ഘകാല കാത്തിരിപ്പുകളും വില്ലനായി; യൂസ്ഡ് കാര്‍ വിപണി ജനപ്രീയമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഫോക്‌സ്‌വാഗനും 140 ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ ദാസ് വെല്‍റ്റ് ആട്ടോ (DWA) ശൃംഖലയുണ്ട്, സ്വന്തമായി പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറുകളുടെ വില്‍പ്പനയ്ക്കായി ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ഇത് 150 ടച്ച് പോയിന്റുകളായി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
Report Says Used Car Sales Demand High In India, Find Here All Details. Read in Malayalam.
Story first published: Tuesday, June 22, 2021, 17:42 [IST]
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X