ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക ട്രാഫിക് പൊലീസുകാരും നടപ്പാക്കുന്നില്ല. ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ, സീബ്ര ക്രോസിംഗ്, അമിതവേഗം എന്നിങ്ങനെ സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നതിനാണ് സാധാരണയായി ഒരാൾക്ക് പിഴ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

എന്നിരുന്നാലും, ഇവ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് നഷ്‌ടപ്പെടാൻ മറ്റ് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പത്ത് വഴികൾ ഇതാ:

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

1. ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്

ബാസ് ട്യൂബുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രചാരമുള്ളവയാണ്, അതിനാൽ ഇത് വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ച നിരവധി ആളുകളുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കാറിൽ പാട്ട് വളരെ ഉച്ചത്തിലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പിഴ ചുമത്താൻ പൊലീസുകാരെ അനുവദിക്കുന്ന നിയമമുണ്ട്.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

പിഴ തുക കുറഞ്ഞത് 100 രൂപയെങ്കിലുമായിരിക്കും, എന്നാൽ നിയമത്തിൽ വോളിയത്തിന്റെ ലെവൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

പൊതു റോഡുകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്ന വോളിയത്തിൽ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ പൊലീസുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

2. സെൻ‌സിറ്റീവ് ഏരിയകളിൽ‌ വേഗത പരിധി മറികടക്കുക

സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, നിർമ്മാണ സൈറ്റുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്റർ വേഗ പരിധിയാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ, സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സൈൻ‌ബോർ‌ഡുകൾ‌ അധികൃതർ‌ നൽ‌കുന്നു.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

പക്ഷേ നിങ്ങൾ‌ അവ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ‌ വേഗത കുറയ്‌ക്കുകയും മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്ററിൽ‌ താഴെയുള്ള വേഗത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇത് പാലിക്കാത്തതിന് പൊലീസിന് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

3. നാവിഗേഷൻ ഒഴികെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

നാവിഗേഷനായി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സാധാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, മിക്ക ആളുകളും ഇത് ചെയ്യുന്നു. നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് പൊലീസുകാർക്ക് നിങ്ങളോട് പിഴ ഈടാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

എന്നിരുന്നാലും, പാട്ടു കേൾക്കുക, ടെക്സ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിഴ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, കൂടാതെ ലൈസനസും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

4. കോളുകൾക്കായി ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

ആധുനിക കാറുകളിൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ സവിശേഷതയാണ്, പക്ഷേ കാർ പൊതു റോഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൾ വിളിക്കാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

അടിസ്ഥാനപരമായി, ഒരു കാറിൽ ഏത് രൂപത്തിലും സംസാരിക്കാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സവിശേഷത ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും, റോഡ് അരികിൽ വാഹനം ഒതുക്കി ഫോൺ കോൾ പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പിടികൂടിയാൽ ഒരു പൊലീസുകാരന് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോലും കഴിയും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

5. കാൽനട ക്രോസിംഗ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നു

യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ട്. കാൽനടയാത്രികരായി അവർ റോഡിൽ നടക്കുന്നു. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ സീബ്ര ക്രോസിംഗുകൾ റോഡിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

ഡ്രൈവർ നിർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റിൽ കാൽനടയാത്രക്കാരെ തടയുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് കോപ്പ് നിങ്ങളെ പിടികൂടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലും അടുത്ത കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

6. ഫുട്പാത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്

ഫുട്പാത്ത് സാധാരണയായി ഒരു കാറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിലും, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ പലപ്പോഴും ഒരു നീണ്ട ചുവന്ന സിഗ്നലോ, ചില ഗതാഗതക്കുരുക്കുകളോ ഒഴിവാക്കാൻ ഫുട്പാത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കാറുണ്ട്.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

ഫുട്പാത്ത് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കല്ലെന്നും വ്യക്തം. ആയതിനാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും പൊലീസിന് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദു തെയ്യാം.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

7. പ്രെഷർ ഹോർണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

പ്രെഷർ കൂടിയ ഹോർണുകൾ ധാരാളം ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കളെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, പ്രെഷർ ഹോർണുകൾ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

അടിസ്ഥാനപരമായി, ഇത്തരം ഹോർണുകൾ ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാർ റോഡ് ലീഗലായി തുടരില്ല. പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാനും കനത്ത പിഴ ചുമത്താനും അധികാരികൾക്ക് കഴിയും. മൾട്ടി-ടോൺ ഹോർണുകൾ പോലും അനുവദനീയമല്ല.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

8. അതിവേഗ മേഖലകളിൽ ലെയിനുകൾ മറികടക്കുന്നത്

പല മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരും ലെയിനുകൾ മുറിച്ചു കടക്കാനും ഇടങ്ങൾക്കിടയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഞെക്കിതിരികുന്നതും പതിവാണ്. നിങ്ങൾ അത്തരമൊരു ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികനാണെങ്കിൽ, വേഗത പരിധി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള റോഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ലെയിനുകൾ മുറിച്ചുകടക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മണിക്കൂറിൽ 15 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ വേഗതയിലാണെങ്കിൽ ഓവർടെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, പിഴ ഈടാക്കാം.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

9. ആംബുലൻസുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നില്ലയെങ്കിൽ

നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് ട്രാഫിക്കിൽ കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ടേ? അതിന് വഴിയൊരുക്കാത്തത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

മുന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ചലനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ക്യാമറകളുമായിട്ടാണ് നിരവധി പുതിയ ആംബുലൻസുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

മുന്നിലുള്ള ഒരു കാർ വഴി തടഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, പൊലീസുകാർക്ക് ആ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് പിഴ ചുമതാതനും, ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

10. പൊതു റോഡുകളിൽ റേസിംഗ്

റേസിംഗ് സ്വകാര്യ റോഡുകളിലും റേസ്‌ട്രാക്കുകളിലും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പൊതു റോഡുകളിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയും.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ റേസിംഗ് അഭിലാഷങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പൊതു റോഡുകളിൽ റേസിംഗിന് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നഷ്‌ടപ്പെടും എന്നത് ഉറപ്പ്.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
These 10 Traffic offence will allow your driving license to be seized. Read in Malayalam.
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X