വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

ഇന്ത്യയിൽ പഴയ കാറുകൾക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ രാജ്യവ്യാപകമായി സ്ക്രാപ്പേജ് നയം അവതരിപ്പിച്ചതിനുശേഷം, വിന്റേജ് കാറുകൾക്കുള്ള നയത്തിന്റെ അന്തിമ കരടിന് നിയമ മന്ത്രാലയം പച്ചക്കൊടി കാട്ടി. പുതിയ കരട് നയം റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം അറിയിക്കുകയും നിയമമാക്കുകയും ചെയ്യും.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

നിർദ്ദിഷ്ട നയം വിന്റേജ് കാർ ഉടമകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ കാറുകളെ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വിന്റേജ് വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ വളരെക്കാലമായി പോളിസി നിർമാതാക്കളുമായി തർക്കത്തിലായിരുന്നു.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് പുതിയ നയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

50 വർഷത്തിനു മുകളിലുള്ള കാറുകളെ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ വിന്റേജ് വാഹനങ്ങളായി കണക്കാക്കൂ. പുതിയ നയം അനുസരിച്ച്, പൊതു റോഡുകളിലെ മറ്റ് കാറുകളെപ്പോലെ വിന്റേജ് കാറുകൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. പുതിയ നിയമങ്ങൾ വിന്റേജ് കാർ ഉടമകളെ വിശേഷ വേളകളിലോ ഇവന്റുകളിലോ ഈ പ്രത്യേക വാഹനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

കൂടാതെ, പുതിയ നിയമങ്ങൾ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളായി വിന്റേജ് കാറുകളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വിവാഹങ്ങൾ പോലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് വിന്റേജ് കാറുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഈ രണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിന്റേജ് കാറുകളുടെ ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

എല്ലാ വിന്റേജ് കാറുകൾക്കും പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ ലഭിക്കും, അവ അധികൃതർ നൽകും. പുതിയ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടും എന്നത് ഇതുവരെ അറിവായിട്ടില്ല. ഇത് ഒരു നിയമമായി മാറിയതിന് ശേഷം അധികൃതർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രഭരണ തലങ്ങളിൽ വിന്റേജ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും മുൻ കരടിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കമ്മിറ്റികൾ വിന്റേജ് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു, മാത്രമല്ല വാഹന ഉടമകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ അത്തരം കമ്മിറ്റികളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പൈതൃക മൂല്യമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല. സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾസ് 1989 (CMVR) -ൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ 81A, 81B, 81C, 81D, 81E, 81F, 81G എന്നിങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തും.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

ഇവ റോഡുകളിൽ എന്നും ഓടുന്ന മറ്റു കാറുകൾ പോലെയല്ല. കളക്ടർമാരും ഉടമകളും അവ അഭിനിവേശവും ഹോബിയും ആയി പരിപാലിക്കുന്നവയാണ്. നയം അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും, വിന്റേജ് കാറുകളെ നിർവചിക്കുകയും മാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

വിന്റേജ് കാറുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനെതിരെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ വിന്റേജ് കാർ അസോസിയേഷനുകളും വാഹന പ്രേമികളും നിവേദനങ്ങൾ നൽകി. ഈ വാഹനങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധാരണ കാറുകളായി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും അതേ നിയമങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ബാധകമല്ലെന്നും ഉടമകൾ വാദിച്ചതിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ.

വിന്റേജ് കാറുകൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ; പുത്തൻ നിയമങ്ങൾ അണിയറയിൽ

വിന്റേജ് കാറുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷനായി കേന്ദ്രീകൃത സർക്കാർ പോർട്ടൽ ഉണ്ടാകും. ആദ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഫോർ വീലറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് വാഹനത്തിനും പുതിയ കരട് പ്രകാരം വിന്റേജ് രജിസ്ട്രേഷന് അർഹതയുണ്ട്.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
Vintage Cars To Get Special Registration Plates New Rules Under Processing. Read in Malayalam.
Story first published: Saturday, July 17, 2021, 10:33 [IST]
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X