ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

Written By:

കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍ അതേപടി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നത് അപൂര്‍വമാണ്. കണ്‍സെപ്റ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍ ഡിസൈനറുടെ സകല സ്വാതന്ത്ര്യവും അവിടെ അഴിഞ്ഞാടിയിട്ടുണ്ടാകും. അവയെല്ലാം ഉല്‍പാദനരൂപത്തില്‍ പരീക്ഷിച്ചാല്‍ കാറിന്റെ വില ഉപഭോക്താക്കളുടെ പോക്കറ്റിലൊതുങ്ങുന്നതാവണമെന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താല്‍ കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍ വെറും മോട്ടോര്‍ ഷോ പീസുകളായി അവസാനിക്കുകയാണ് പതിവ്.

ലോകത്തിന്നുവരെ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകളില്‍ നിന്ന് രസകരമായ ഡിസൈനുള്ള ചിലവയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ.

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

  

ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാറുകള്‍

English summary
Here are some funny concept car images.
Please Wait while comments are loading...

Latest Photos

 

ഉടനടി ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റുകള് ഡ്രൈവ്സ്പാര്ക്കില് നിന്നും
Malayalam Drivespark