സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

ഡീലർഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ മൂല്യം താഴും എന്നതും വാഹനത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഗണ്യമായി കുറയും എന്നതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർബൈക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡായി വാങ്ങുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമായി തോന്നുന്നു.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

ഏകദേശം 12 മാസത്തോളം ഓടിച്ച/ഉപയോഗിച്ച ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിന് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിന്റെ 70 ശതമാനത്തോളമേ മൂല്യമുണ്ടാകൂ. ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ വർഷത്തെയും മൊത്തം ബൈക്ക് ഓടിയ കിലോമീറ്ററിനേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർബൈക്ക് വാങ്ങുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ലാഭകരമാണെങ്കിലും, ഉപയോഗിച്ചവയ്ക്കായി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

ഒരു പ്രീ-ഓൺഡ് സൂപ്പർബൈക്ക് തൃപ്തികരമായ ഒരു ഡീൽ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു ബൈക്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്രീമിയം ബൈക്ക് വിപണിയിൽ ജാപ്പനീസ് മുതൽ ഇറ്റാലിയൻ വരെയുള്ള നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഏതാണ്? എന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

സൂപ്പർസ്‌പോർട്ട്, നേക്കഡ് റോഡ്‌സ്റ്റർ, അഡ്വഞ്ചർ മുതലായവ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി ബോഡി സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്, തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ, ജർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

പെർഫോമെൻസ്, വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം, സ്പെയർ കോസ്റ്റ്, കൂടാതെ പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ സംതൃപ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്ന അത്തരം ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത നിർമ്മാതാക്കളും അവരുടെ മെഷീനുകളും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കാനും ബൈക്ക് ഓടിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയാത്ത പക്ഷം വലിയ തുക ഒരു ബൈക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഏത് ബൈക്കാണ് തിരയുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് വിലയെയും ലഭ്യതയെയും കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

കാരണം, ഇടപാട് എത്ര ലാഭകരമായിരിക്കാമെങ്കിലും, അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൈക്കിനെ മികച്ച രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തുക എന്നത് കഠിനമായ ജോലിയാണ്.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

ഒരു ബൈക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനും ഊർജ്ജത്തിനും വിലമതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ, ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വീസ് സെന്ററിൽ അത് പരിശോധിക്കുക.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

മോട്ടോർസൈക്കിൾ നല്ല നിലയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ശരിയായ സർവ്വീസ് രേഖകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ, 'ക്ലെയിം ബോണസ് ഇല്ല' എന്നതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പറുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതും ബൈക്കിൽ വലിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നല്ലതാണ്.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

ബൈക്ക് ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്, കൂടാതെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബില്ലും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

ഡുക്കാട്ടി, ട്രയംഫ് പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഇതിനകം തന്നെ അവരുടെ പ്രീ-ഓൺഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബിസിനസുകൾ നടത്തുന്നു, അവ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സൂപ്പർബൈക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രീ-ഓൺഡ് മോട്ടോർ‌സൈക്കിൾ‌ വിഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടോർ‌സൈക്കിൾ‌ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ‌ കഴിയും.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ബൈക്ക് അന്തിമമാക്കുകയും ഒരു യഥാർത്ഥ വിൽപ്പനക്കാരനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ബൈക്ക് നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഇടപാടിന് കൈകൊടുക്കുക.

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൂപ്പർബൈക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

സൂപ്പർബൈക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിലുള്ള വർഷങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും പണവും കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ ഉയർന്ന വില ആവശ്യപ്പെടാം. അതേസമയം, കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുപകരം സ്ഥിരീകരിച്ച സർവ്വീസ് ഹിസ്റ്ററിയുള്ള നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിളിനായി എല്ലായ്പ്പോഴും പോകുന്നതാണ് നല്ലത്.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
Important Things To Check Before Buying A Pre-Owned Super bike. Read in Malayalam.
Story first published: Saturday, May 29, 2021, 8:30 [IST]
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X