ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ഇവി നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഏഥർ എനർജി. ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി ആരംഭിച്ച കമ്പനി അടുത്തിടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഹൊസൂരിൽ പുതിയ ഉൽ‌പാദന കേന്ദ്രം കമ്മീഷൻ ചെയ്തിരുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ബ്രാൻഡിന്റെ ഏഥർ 450 X -ന്റെയും 450 പ്ലസ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുകളുടെയും നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയകൾ മനസിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡിന്റെ പുതിയ സൗകര്യത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

പ്ലാന്റിന്റെ ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ്ക്ക് 123,000 ചതുരശ്രയടി വിസ്തൃതിയുണ്ട്. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ പരിശോധന, പ്രീ-അസംബ്ലി ഏരിയ, താപനില നിയന്ത്രിത ബാറ്ററി സെൽ സംഭരണം, 37-ബേ അസംബ്ലി ലൈനും ബാറ്ററി നിർമ്മാണ മേഖല എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി ഇത് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെയും ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളുടെയും പരമാവധി ഉൽപാദന ശേഷി യഥാക്രമം 1.1 ലക്ഷം യൂണിറ്റും 1.2 ലക്ഷം യൂണിറ്റുമാണ്. ഉൽ‌പാദന ശേഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ‌, ഞങ്ങളുടെ സന്ദർ‌ശന സമയത്ത്‌ ഒരു സിംഗിൾ‌ ഷിഫ്റ്റിലാണ് പ്ലാന്റ് പ്രവർ‌ത്തിച്ചിരുന്നത്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിദിനം 90 സ്കൂട്ടറുകൾ‌ നിർമ്മാണശാല പുറത്തിറക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ഓരോ സ്കൂട്ടറും 4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ സ്കൂട്ടറും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 280 മിനിറ്റ് ഉൽ‌പാദന നിരയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ഉൽപ്പാദനത്തോടൊപ്പം, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വെണ്ടർമാരിൽ നിന്നും വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും വരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയുടെ സെല്ലുകളൊഴിച്ച് 90 ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏഥർ പ്രസ്താവിച്ചു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ഈ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കേടുപാടുകൾക്കായി സാമ്പിൾ തിരിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ഉൽ‌പാദന നിരയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്‌ക്ക് മുമ്പായി സാമ്പിൾ ബാച്ച് കർശനമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പ്രീ-അസംബ്ലിക്ക് ഏരിയയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, അവിടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, ബാറ്ററി പായ്ക്ക്, ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ, ടയറുകൾ എന്നിവ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ബോൾട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

പകുതി അസംബിൾ ചെയ്ത ബോഡി പിന്നീട് 37-ബേ അസംബ്ലി ലൈനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, ഇത് 70 ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ബേ 33 -ൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടർ പൂർണ്ണമായും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം 34 മുതൽ 37 വരെയുള്ള ബേകൾ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ വിജയിക്കാത്ത വികലമായ സ്കൂട്ടർ കറക്ഷൻ ഷോപ്പിലേക്ക് നീങ്ങും, അവിടെ എല്ലാ പിശകുകളും ശരിയാക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, പിശകുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, അസംബ്ലി ലൈനിൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് നിലവിൽ ഒരു ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും നടത്തുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

സ്കൂട്ടർ പരിശോധനയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പരിശോധനയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ഡൈനോ റൺ ആണ്. ഡൈനോ റൺ കടന്നതിനുശേഷം, സ്കൂട്ടർ മൂന്നാം ഘട്ട പരിശോധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, ഇത് (PDA) പ്രീ-ഡെലിവറി പരിശോധനയാണ്.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

വിജയകരമായ PDA -യ്‌ക്ക് ശേഷം, യഥാർത്ഥ ലോക ടെസ്റ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി ഓൺ-റോഡിൽ ഫെസിലിറ്റിയിലെ ടെസ്റ്റ് റൈഡർ സ്കൂട്ടറിന്റെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കും.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

സ്കൂട്ടർ അസംബ്ലി ലൈനിനൊപ്പം ബാറ്ററി പായ്ക്ക് നിർമ്മാണ ലൈനുമുണ്ട്. ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിനായി കൃത്യത നിലനിർത്താൻ ഈ പ്രക്രിയ ഹൈ-എൻഡ് റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉത്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ രണ്ട് നിർമാണ ലൈനുകളുണ്ട്.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ഏഥർ എനർജി ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു മാലിന്യവും പുറന്തള്ളുന്നില്ല. അംഗീകൃത റീസൈക്ലറുകൾ എല്ലാ ഇ-മാലിന്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഇൻ‌ഹൗസ് STP കാരണം ശുദ്ധജല വിതരണം നടക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

യൂണിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താണ് കമ്പനി ബാറ്ററി പരിശോധിക്കുന്നത്. ബാറ്ററികൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റുകൾ പവർ ഗ്രിഡിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കുന്നു. കണക്റ്റഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഈ സവിശേഷതയിൽ ഉൽ‌പാദന ലൈനുകൾ‌ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ‌ JIRA ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ഇത് ഇതുവരെ തങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ യാത്രയാണ്, ഈ സൗകര്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏഥറിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് എന്ന് സിഇഒയും സഹസ്ഥാപകനുമായ ഏഥർ എനർജി തരുൺ മേത്ത പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം പതിൻമടങ്ങ് വർധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം പുതിയ വിപണികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ അത്യാധുനിക സൗകര്യം രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സ്കൂട്ടറിന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റും.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

സർക്കാരിന്റെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ദർശനത്തിന് അനുസൃതമായി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ തങ്ങൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുവദിച്ച അവരുടെ ഇവി നയങ്ങൾക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, മുംബൈ, പൂനെ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, കൊൽക്കത്ത, കോഴിക്കോട്, അഹമ്മദാബാദ്, മൈസൂർ, ഹുബ്ലി, ജയ്പൂർ, ഇൻഡോർ, പനാജി, ഭുവനേശ്വർ, നാസിക്, സൂറത്ത്, ചണ്ഡിഗഢ്, വിജയവാഡ, വിശാഖപട്ടണം, ലഖ്‌നൗ, സിലിഗുരി എന്നിങ്ങനെ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 27 നഗരങ്ങളിലായി ഡെലിവറികളും സാന്നിധ്യവും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച; ഏഥറിന്റെ പുതിയ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് പരിചയപ്പെടാം

2021 അവസാനത്തോടെ ഏഥർ എനർജി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 40 നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Most Read Articles

Malayalam
കൂടുതല്‍... #ഏഥർ എനർജി #ather energy
English summary
Ather Energy New Hosur Production Plant Details And Capacity. Read in Malayalam.
Story first published: Saturday, February 13, 2021, 20:43 [IST]
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X