വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

Written By:

ലോകം വളരെ വിചിത്രമാണെന്ന് ആളുകള്‍ പറയും. വൈചിത്ര്യത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളില്‍ മിക്കവരും. അല്ലെങ്കിലും സൗന്ദര്യമെന്നാല്‍ വൈചിത്ര്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്!? ആയതിനാല്‍ വൈചിത്ര്യത്തെ ആരാധിക്കുകയെന്നാല്‍ സൗന്ദര്യത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നാകുന്നു അര്‍ത്ഥം.

സൗന്ദര്യാരാധകരായ വായനക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി ലോകത്തിലെ വിചിത്രസൗന്ദര്യമുള്ള സംഗതികളെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുകയാണിവിടെ. കണ്ടാലും ആസ്വദിച്ചാലും.

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

ആരെടാ എന്ന്!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

സാധ്യതകൾ

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

മരണക്കിണർ

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറഞ്ഞോ?

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

കയറാനുള്ള എളുപ്പം ഇറങ്ങാനുണ്ടാവുമോ?

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വണ്ടി മാറ്റെടാ മുമ്പീന്ന്!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

റെഡ്ബുൾ

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

പ്രതിഷ്ഠാപനകല

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

തൊപ്പിയിട്ടു

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

റഗ്ഗഡ്നെസ്

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

ദെങ്ങനെണ്ട്?

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

സമ്മതിക്കാത്തവൻ!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

ദിതും സൗന്ദര്യം തന്നെ!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

പുകക്കുഴലിന് ഭംഗി പോരെന്നു പറയരുത്!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

വൈചിത്ര്യമല്ലയോ സൗന്ദര്യം?!

English summary
Here are some weirdest automobile images.
Story first published: Thursday, May 22, 2014, 12:04 [IST]

Latest Photos

 

ഉടനടി ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റുകള് ഡ്രൈവ്സ്പാര്ക്കില് നിന്നും
Malayalam Drivespark