ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

ആധുനിക കാറുകൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും ഇലക്‌ട്രോണിക്‌ ഘടകങ്ങളും നൽകുന്നു. എഞ്ചിൻ മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

നമ്മിൽ പലരും ദിവസേന സ്വയം വാഹനമോടിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് എന്താണെന്ന് ഒരു ഊഹവുംകാണില്ല.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

വാർണിംഗ് ഐക്കണുകളും ചിഹ്നങ്ങളും പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം, ഓരോന്നിന്റെയും കൃത്യമായ നിർവചനത്തിനായി കാറിന്റെ മാനുവൽ റഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെങ്കിലും, മിക്കവാറും എല്ലാ കാറുകളിലും കാണുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ലളിതമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറിൽ ഈ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

1. ഡോർ ഓപ്പൺ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്

കാറിന്റെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡോറുകൾ ശരിയായി അടയാത്തപ്പോൾ ഈ ഐക്കൺ വരുന്നു. ചില കാറുകൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കേണ്ട കൃത്യമായ വാതിൽ ഏതാണെന്നും കാണിക്കും.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

2. ഓയിൽ പ്രഷർ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്

ഈ ലൈറ്റ് എഞ്ചിനിലെ ഓയിൽ പ്രഷർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാർ കൂടുതൽ നേരം ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

3. വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് റിമൈൻഡർ

വൈപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഈ ഐക്കൺ വരുന്നു. ഈ ഐക്കൺ സാധാരണയായി പ്രീമിയം കാറുകളിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

4. സർവ്വീസ് റിമൈൻഡർ ലൈറ്റ്

മിക്ക കാറുകളും ഇപ്പോൾ ഈ സഹായകരമായ ഐക്കണുമായി വരുന്നു, ഇത് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ വരുന്നു. സർവ്വീസിനായി നിങ്ങളുടെ കാർ നൽകിയുകഴിഞ്ഞാൽ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധൻ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യും.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

5. ABS ലൈറ്റ്

കാറിന്റെ ABS (ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ്) സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു തകരാറുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പതിവ് ബ്രേക്കിംഗിനെ ഇത് ബാധിക്കില്ല.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

6. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ലൈറ്റ്

നിങ്ങളുടെ കാറിലെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നു.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

7. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്

ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിയറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് അമർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് പെഡൽ അമർത്താതെ ഗിയറുകൾ (ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന്) മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിക്ക കാറുകളും ഈ ഐക്കൺ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

8. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഐക്കൺ

നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഐക്കൺ കൺസോളിൽ ദൃശ്യമാകും. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തതിനുശേഷവും ഈ ലൈറ്റ് ഓണായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ലെവൽ ഉൾപ്പെടെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു തകരാറിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

9. ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഐക്കൺ

ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സവശേഷതകളുമായി വരുന്ന കാറുകൾക്ക് അത് നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഐക്കൺ കൺസോളിൽ ദൃശ്യമാകും.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

10. ഫോഗ് ലാമ്പ് ഐക്കൺ

നിങ്ങൾ ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ, സ്പീഡോമീറ്റർ കൺസോളിൽ ഈ ഐക്കൺ ദൃശ്യമാകും

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

11. എഞ്ചിൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്

എഞ്ചിന്റെ മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു തകരാറുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് ദൃശ്യമാകും. ഈ പ്രശ്നം പരിശോധിച്ച് ലൈറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉപകരണം ആവശ്യമാണ്.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

12. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് തകരാർ

പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിസർവോയറിലെ ഓയിലിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് ഈ ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം. ഫ്യൂയിഡ് ടോപ്പ്-അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അംഗീകൃത കേന്ദ്രത്തിൽ കാർ കാണിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

13. TPMS ഐക്കൺ

ചില കാറുകൾ TPMS -മായി വരുന്നു (ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം). ഒന്നുകിൽ ടയറുകളിൽ കുറഞ്ഞ പ്രെഷർ അല്ലെങ്കിൽ TPMS സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു തകരാറുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഐക്കൺ ദൃശ്യമാകും.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

14. സെക്യൂരിറ്റി അലേർട്ട്

കാർ മോഷണം തടയുന്നതിനായി മിക്ക കാർ കീകളും ഇപ്പോൾ ഒരു ആന്തരിക ചിപ്പുമായി വരുന്നു. കീയിൽ ഉൾച്ചേർത്ത ചിപ്പ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐക്കൺ ദൃശ്യമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സിസ്റ്റം കീ ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കാർ സ്റ്റാർട്ടാകില്ല.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

15. എയർബാഗ് ഐക്കൺ

കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഐക്കൺ മായുന്നില്ലെങ്കിൽ, കാറിന്റെ എയർബാഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു തകരാറുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അംഗീകൃത കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ശരിയാക്കാൻ കഴിയൂ.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

16. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ്

സ്പീഡോമീറ്റർ കൺസോളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഐക്കണാണിത്. കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെൽറ്റ് ഇടാത്ത സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത്.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഓരോ കുഞ്ഞൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ത്?

17. ബാറ്ററി അലേർട്ട്

വോൾട്ടേജ് നില സാധാരണ നിലയിലും താഴെയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഐക്കൺ ദൃശ്യമാകും. തെറ്റായ ആൾട്ടർനേറ്റർ, കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി നില അല്ലെങ്കിൽ അയഞ്ഞ ടെർമിനലുകൾ എന്നിവ ഇതിന് കാരണമാകാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീമിയമോ ആഢംബര കാറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഐക്കണുകൾ ഉണ്ടാകും. ഓരോ വാർണിംഗ് ലൈറ്റിന്റെയും അർത്ഥം ശരിയായി മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ ഓണേർസ് മാനുവൽ റഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ലോംഗ് ഡ്രൈവുകളിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഉടമയുടെ മാനുവൽ എളുപ്പത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
Whats Does Warning Lights In A Cars Instrument CLuster Indicates. Read in Malayalam
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X