ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ (FY22) രണ്ടാം പാദത്തിലെ (Q2) 2022 ലെ ആഗോള വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ പങ്കുവെച്ച് ടാറ്റ. 2021 സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തില്‍, ജഗ്വാര്‍ ലാന്‍ഡ് റോവറില്‍ നിന്നുള്ള വില്‍പ്പന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വാഹന നിര്‍മാതാക്കളുടെ ആഗോള മൊത്തക്കച്ചവടങ്ങള്‍ 2,51,689 യൂണിറ്റായി ഉയര്‍ന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

2020 ജൂലൈ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് വിറ്റ 2,02,873 വാഹനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍, കമ്പനി 24 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് കൈവരിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം, 2020 ജൂലൈ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍, ഇന്ത്യയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് നിരവധി വിപണികളും കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി മൂലം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗണില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോഴും തിരിച്ച് വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന വസ്തുത നാം പരിഗണിക്കണം. അതിനാല്‍, താരതമ്യം വളരെ അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് വേണം പറയാന്‍.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

അതേ സമയം, 2021 ഏപ്രിലിനും ജൂണിനും ഇടയില്‍, അതായത് Q1 FY2022 ല്‍, ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആഗോള മൊത്തക്കച്ചവടങ്ങള്‍ 2,14,250 വാഹനങ്ങളായിരുന്നു. താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ക്വാര്‍ട്ടര്‍-ത്രൈമാസത്തില്‍ (QoQ) 17 ശതമാനത്തിലധികം വളര്‍ച്ചയുണ്ടായെന്ന് വേണം പറയാന്‍.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ഈ സംഖ്യകളും ശ്രദ്ധേയമാണെങ്കിലും, കൊറോണ വൈറസിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം 2021 ഏപ്രിലില്‍ ഇന്ത്യയിലെ വാഹന ഉല്‍പാദനത്തെയും വില്‍പ്പനയെയും വീണ്ടും ബാധിച്ചു എന്ന വസ്തുത നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനര്‍ത്ഥം ഇത്തവണയും വിപണി സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുയോജ്യമല്ല എന്നാണ്.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

Q2 FY2022 ലെ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ പാസഞ്ചര്‍ വാഹനങ്ങളുടെയും മൊത്തക്കച്ചവടം 1,62,634 യൂണിറ്റാണ്, ഇത് Q2 FY2021 ല്‍ വിറ്റ 1,46,259 യൂണിറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 11 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

എന്നിരുന്നാലും, Q1 FY2021 ല്‍ വിറ്റ 1,61,780 യൂണിറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍, ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് നേരിയ വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചു. ടാറ്റയുടെ മൊത്തം പാസഞ്ചര്‍ വാഹന വില്‍പ്പനയില്‍ 78,251 വാഹനങ്ങളുള്ള ജഗ്വാര്‍ ലാന്‍ഡ് റോവറില്‍ നിന്നുള്ള ആഗോള മൊത്തക്കച്ചവടങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

എന്നിരുന്നാലും, Q1 FY2021 ല്‍ വിറ്റ 1,61,780 യൂണിറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍, ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് നേരിയ വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചു. ടാറ്റയുടെ മൊത്തം പാസഞ്ചര്‍ വാഹന വില്‍പ്പനയില്‍ 78,251 വാഹനങ്ങളുള്ള ജഗ്വാര്‍ ലാന്‍ഡ് റോവറില്‍ നിന്നുള്ള ആഗോള മൊത്തക്കച്ചവടങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ജെഎല്‍ആറിന്റെയും ചെറി ഓട്ടോമൊബൈല്‍സിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ സിജെഎല്‍ആര്‍ വില്‍ക്കുന്ന 14,219 യൂണിറ്റുകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഈ പാദത്തിലെ ജഗ്വാറിന്റെ മൊത്തക്കച്ചവടങ്ങള്‍ 13,944 വാഹനങ്ങളാണ്, അതേസമയം ലാന്‍ഡ് റോവറിന്റെ സംഭാവന 64,307 യൂണിറ്റുകളാണ്.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

Q2 FY2022 ലെ എല്ലാ ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ് വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെയും ടാറ്റ ഡേവൂവിന്റെയും ആഗോള മൊത്തക്കച്ചവടം 89,055 യൂണിറ്റായി, Q2 FY2021 ല്‍ വിറ്റ 56,614 യൂണിറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 57 ശതമാനം വളര്‍ച്ചാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. അതേസമയം, 2021 ഏപ്രിലിനും ജൂണിനുമിടയില്‍ വിറ്റ 52,470 യൂണിറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍, 2021 സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസ വില്‍പ്പനയില്‍ കമ്പനി 70 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയും കൈവരിച്ചു.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന പ്രകടനമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ടാറ്റ നടത്തുന്നത്. മാരുതി സുസുക്കിക്കും ഹ്യുണ്ടായിക്കും പിന്നില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ നിര്‍മാതാവായി ഇത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

2021 ഒക്ടോബര്‍ 20 ന് പഞ്ച് മൈക്രോ എസ്‌യുവിയുടെ വിക്ഷേപണത്തിന് ബ്രാന്‍ഡ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഈ മോഡല്‍ കൂടി വിപണിയില്‍ എത്തുന്നതോടെ ശ്രേണിയിലും വില്‍പ്പനയിലും മികച്ച വളര്‍ച്ചയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ഗ്ലോബല്‍ NCAP സുരക്ഷ റേറ്റിംഗും വാഹനത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. 86 bhp കരുത്തും 113 Nm torque ഉം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റര്‍ ത്രീ സിലിണ്ടര്‍ പെട്രോള്‍ എഞ്ചിനാകും വാഹനത്തിന് കരുത്ത് നല്‍കുക.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ഈ യൂണിറ്റ് അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അഞ്ച് സ്പീഡ് AMT ഗിയര്‍ബോക്‌സ് എന്നിവയുമായി ജോടിയാക്കുകയും ചെയ്യും. നിസാന്‍ മാഗ്‌നൈറ്റ്, റെനോ കിഗര്‍ തുടങ്ങിയ എന്‍ട്രി ലെവല്‍ കോംപാക്ട് എസ്‌യുവികളുടെ വില്‍പ്പന കൂടിയാണ് പഞ്ചിലൂടെ ടാറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ആഗോള വില്‍പ്പനയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച് Tata; വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ഒക്ടോബര്‍ 20 -ഓടെ മാത്രമേ ടാറ്റ, പഞ്ചിന്റെ വില പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുള്ളു. എങ്കിലും ഏകദേശം 5 ലക്ഷം മുതല്‍ 8.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വാഹനത്തിന് എക്‌സ്‌ഷോറൂം വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്, ഹ്യുണ്ടായി നിയോസ്, മാരുതി ഇഗ്‌നിസ്, മഹീന്ദ്ര KUV100 തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ വില്‍പ്പനയും പഞ്ച് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കമ്പനി.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
Tata motors reported global sales up by 24 percent in q2 find here all details
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X