ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) ഒന്നാണെന്ന മിഥ്യാധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളും വാഹനത്തിലെ നാല് വീലുകൾക്കും പവർ നൽകുന്നു എന്നത് യാഥാർഥ്യം തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ സിസ്റ്റവും പവർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ്, ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ്, ഡിഫറെൻഷ്യൽ ലോക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ലെന്നതും വസ്തുതയാണ്.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അഥവാ 4WD എന്നാൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നേരിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് നാല് വീലുകൾക്കും പവർ നൽകും എന്നതാണ്. റോഡിൽ ധാരാളം 4WD പാസഞ്ചർ കാറുകൾ ഇല്ലെന്നതും കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ്.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

കാരണം മിക്ക നിർമാതാക്കളും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിന്റെ ആവശ്യം തങ്ങളുടെ മോഡലുകളിൽ കാണുന്നില്ല എന്നതു തന്നെയാണ്. മറുവശത്ത് ട്രാൻസ്മിഷനും ഫ്രണ്ട്, റിയർ ഡിഫറൻഷ്യലുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഡ്രൈവ്ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് വഴി കരുത്ത് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD).

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

വിവിധ റോഡ് പ്രതലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പവറിന്റേയും ട്രാക്ഷന്റെയും കൂടുതൽ തുല്യമായ വിതരണം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള നേട്ടം. 1980-കൾ മുതൽ പല ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളും ഒരു ഓപ്ഷണൽ 4WD ക്രമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ രീതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അധിക ട്രാക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇടപഴകാൻ കഴിയും.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ 4WD ക്രമീകരണം ഒരു പാർട്ട്-ടൈം സിസ്റ്റം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ AWD മോഡിന് സമാനമായി ഫ്രണ്ട്, റിയർ വീലുകൾ തമ്മിലുള്ള ആനുപാതിക പവറിന്റെ വ്യത്യാസം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളിൽ ലോ-റേഞ്ച് ഗിയറിംഗും ലോക്കിംഗ് ഡിഫറൻഷ്യലുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണമായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട്.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഐസും ചെളിയും പോലുള്ള കഠിനമായ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം വാഹന നിർമാണ കമ്പനികൾ പ്രധാനമായും കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ്, ഫോർ-വീൽ ഡ്രൈവ് എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ, പല കമ്പനികളും ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും അതേ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന, എന്നാൽ അവ എങ്ങനെ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സമീപനത്തോടെ മറ്റ് വിവിധ നൂതന ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും.നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാവുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഓട്ടോ 4WD

മുൻ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ വീലുകൾ വഴുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വാഹനത്തിന് പവർ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് അധിക കരുത്ത് സ്വയമേവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഇലക്ട്രോണിക് 4WD

ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് 4WD. എന്നാൽ മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്വിച്ച് ഇതിന് ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. സെൻസറുകൾ സ്ലിപ്പ് കണ്ടെത്തുകയും സിസ്റ്റത്തെ ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നു.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ആക്‌ടീവ് 4WD

മുൻ വീലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ വീലുകൾ വഴുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. തുടർന്ന് വാഹനത്തിന് പവർ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വീലുകൾ സ്വയമേവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പരമാവധി കാര്യക്ഷമതയ്ക്കായി സിസ്റ്റം മുഴുവൻ സമയ മോഡ്, പാർട്ട് ടൈം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് മോഡ്, ടു വീൽ ഡ്രൈവ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ AWD മോഡിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. ചില ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് കോൺഫിഗറേഷനായി ഈ സംവിധാനവുമായി വരുന്നുണ്ട്.

 ഇവർ ഒന്നല്ല! ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും (AWD) ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും (4WD) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഓട്ടോമാറ്റിക് 4WD

മുൻ വീലുകളോ പിൻ വീലുകളോ വഴുതുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിർണയിക്കാൻ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേരീതിയാണിത്. തുടർന്ന് വാഹനത്തെ പവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വീലുകൾങ്ങൾ സ്വയമേവ ഇടപഴകുന്നു. പരമാവധി ട്രാക്ഷനായി ലഭ്യമായ ടോർക്കിന്റെ 100 ശതമാനം വരെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
The difference between all wheel drive and four wheel drive systems
Story first published: Thursday, December 30, 2021, 16:20 [IST]
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X